Back to basic

juni 2020

Nieuwe regels of….. gewoon oude regels worden weer ingeprent bij de bewoners en bezoekers van de Hanzestad Doesburg. Door de invoer van de nieuwe maatregelen rondom het coronavirus liggen de aanwijzingen om op een goede manier jezelf door de stad te bewegen letterlijk op straat. “Loop je rechts dan ga je goed” hiermee worden we geacht elkaar de ruimte te geven en daarmee zich te houden aan deze nieuwe maatregelen.

Het is nodig om de regels weer wat op te frissen, zodat we op een verantwoorde manier de boodschappen kunnen blijven doen in de stad.

Niet alleen in het centrum van de stad zijn er aanpassingen. Ook buiten de stad is het zichtbaar dat er wijzigingen aangebracht zijn in het bewegingspatroon van de bezoekers. De auto’s wordt vanaf 1 juni geweerd vanaf 11:00 in de binnenstad. Hiermee wordt de binnenstad het domein van de voetgangers.