HANSEartWORKS 2018

Thema “Stadt der Zukunft”

Onderdeel van de Internationale Hanzedagen Rostock Duitsland

De HANSEartWORKS is een kunstonderdeel van de internationale Hanzedagen. Hierbij worden lokale kunstenaars uit de verschillende Hanzesteden gevraagd om werk in te leveren dat eventueel getoond wordt tijdens de internationale Hanzedagen. In 2018 vonden de Hanzedagen plaats in de Hanzestad Rostock in Noord-Oost Duitsland.

De procedure van de HANSEartWORKS

Er is een comité aangesteld dat bepaald wat het thema en de kunstvorm is van het jaar. Tevens is er een beschrijving opgesteld waarin uitgelegd wordt wat er verwacht wordt van de inzender. Wat wil men terug zien in het eind resultaat.

De uitnodigingen voor deelname worden naar het bestuur van de verschillende Hanzesteden gestuurd. Zij delen de uitnodigingen op lokaal niveau middels regionale kranten.

Iedereen is vrij om mee te doen aan deze deelname mits er een band is met de stad waarvoor je deelneemt.

Voor 2018 was het thema “Stadt der Zukunft” Breng de huidige stad in beeld met zijn historie, heden en toekomst. Als deelnemer ben je vrij hoe je invulling geeft. De kunstvorm is wel een vast gegeven. Als je wilt deelnemen maak je de gevraagde serie en dien je dit in bij de gemeente. Daar wordt een selectie gemaakt wie de serie mag presenteren om vervolgens na welbevinden ingezonden te worden naar de stad waar de Hanzedagen plaats vinden.

In Rostock wordt het werk weer beoordeeld door een internationale jury die uiteindelijk een beslissing maakt wie er deel mogen nemen aan de expositie tijdens de internationale dagen.

Korte omschrijving serie

Toekomst is niet te vangen in een beeld. Het huidige en verleden wel. In deze serie heb ik de stad als decor gebruikt voor mijn beelden om het moderne leven er door heen te laten bewegen. Het zichtbare verleden staat stil (oude gebouwen) het moderne beweegt.

De serie bestaat uit meerdere beelden, hier staan een selectie uit de serie.